LEARNING & DEVELOPMENT ADMIN EXECUTIVE

Phòng ban Nơi làm việc Số lượng tuyển
HUMAN RESOURCE YOLA HEAD OFFICE 1
 • Loại hình: Toàn thời gian
 • Mức lương: Thương lượng
 • Thời gian ứng tuyển: 31/05/2024
Chia sẻ ngay công việc với bạn bè:

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hệ thống E-learning
 • Quản trị user, nhóm và cơ cấu user trên hệ thống đào tạo eLearning
 • Thiết lập các chức năng và cài đặt hệ thống
 • Ghi nhận, tìm hiểu, đề xuất điều chỉnh và theo dõi điều chỉnh các lỗi vận hành và giao diện trên hệ thống eLearning
 • Phối hợp với các Trainer, phát triển các bài giảng điện tử, xây dựng cấu trúc khóa học, kịch bản chi tiết, đảm bảo tính sư phạm cho các chương trình đào tạo eLearning
 • Chuẩn hóa, cập nhật và hiệu chỉnh tài liệu đào tạo eLearning trong công ty
 • Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ học viên trong quá trình học eLearning
 • Thực hiện các báo cáo đào tạo Elearning, đề xuất các điều chỉnh thay đổi cần thiết

 

 • Tổng hợp kế hoạch đào tạo và các báo cáo tương ứng
 • Tổng hợp các thông tin và yêu cầu từ Trưởng phòng Đào tạo để lập kế hoạch đào tạo hàng tháng và trình duyệt.
 • Theo dõi việc thực hiệc kế hoạch đào tạo của L&D (số giờ đứng lớp, số lượng các chương trình đào tạo…)
 • Theo dõi và thực hiện quyết toán việc sử dụng ngân sách đào tạo hằng tháng
 • Thực hiện các báo cáo đào tạo hàng quý, tháng và báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên.

 

 • Chuẩn bị và hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo
 • Phối hợp với Trainer thực hiện các checklist công cụ cần chuẩn bị cho từng chương trình đào tạo.
 • Gửi thư mời đào tạo đến học viên và các bên liên quan.
 • Giám sát việc triển khai chương trình đào tạo của Trainer đảm bảo tuân thủ quy trình (điểm danh ký tên của học viên, kết quả thi, khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo…).
 • Hỗ trợ Trainer chuẩn bị logistic cho chương trình đào tạo (đặt phòng, mua giáo cụ, in tài liệu, in bảng tên học viên, thẻ điểm, quà tặng…).
 • Truyền thông hiệu quả giữa L&D và các Dept khác.

 

 • Xây dựng các biểu mẫu và lưu trữ thông tin
 • Xây dựng các biểu mẫu nhằm quản lý các hoạt động đào tạo như: Mẫu kế hoạch, báo cáo, email thư mời, email đánh giá, mẫu khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo…
 • Xây dựng file lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu đào tạo (danh sách học viên, chương trình đào tạo, tình trạng tham gia, kết quả thi, báo cáo, tài liệu đào tạo…).
 • Nhập liệu và hệ thống hóa cách lưu trữ toàn bộ thông tin đào tạo đảm bảo truy xuất dữ liệu nhanh chóng.
 • Lưu trữ các thông tin/báo cáo được gửi về từ các Dept với L&D
 • Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Thông thạo sử dụng các chương trình, phần mềm Zoom và E-learning
 • Có kỹ năng tiếng Anh

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Đăng ký hôm nay, nhận ngay 4 tuần học miễn phí